پاسخنامه سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت اول

پاسخنامه ی نمونه سوالات قسمت اول مربوط به فصل پنجم ((قسمت اوّل)) شناسایی کانی ها

1) سنگ به موادی گفته می شود که به طور طبیعی از اجتماع یک یا چند نوع کانی تشکیل شده باشند . در زمین سه گروه سنگ با سه روش تشکیل می شود . سنگ های آذرین ، سنگ های رسوبی ، سنگ های دگرگونی .

2) مجموعه فرآیندهایی که در آن سنگ های کره ی زمین به همدیگر تبدیل می شوند.

3) اکسیژن ، سیلیسیم ، آلومینیم ، آهن ، کلسیم ، سدیم ، پتاسیم و منیزیم .

4) کانیها از اجتماع اتمها به وجود می آیند و از تجمع آنها نیز سنگ ساخته می شود . کانیها مواد طبیعی ، متبلور و جامدی هستند که ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابتی دارند.

5) به فراونی عناصر در بخش های مختلف زمین ، شرایط تشکیل و پایداری آن در محیط بستگی دارد .

6) الف ) غیر کانی      ب) کانی      ج) غیر کانی      د) کانی           هـ) غیر کانی        و ) کانی                     ز) کانی      ح ) کانی      

7) از انجاد مواد مذاب مانند : فلدسپات ها ، از سرد شدن بخارها در سطح یا شکاف های موجود مانند : گوگرد در دهانه ی آتشفشان دماوند ، از تبخیر محلولهای به اشباع رسیده مانند : نمک طعام ، از تخریب و تجزیه کانی های دیگر مانند : کانی های رسی ، در اثر عوامل دگرگون ساز مانند : تشکیل گرافیت در اثر گرما و فشار زیاد از زغال سنگ آنتراسیت .

8) به نحوه ی استقرار اتمها و پیوند بین اتمها . به شش سیستم یا خانواده تقسیم می شوند. خانواده ی مکعب مانند : پیریت ، خانواده ی تتراگونال مانند : کالکوپیریت ، خانواده ی هگزاگونال مانندک کوارتز ، خانواده ی ارتورومبیک مانند : توپاز ، خانواده ی مونوکلینیک مانند : ژیپس ، خانواده ی تری کلینیک مانند : پلاژیوکلاز

9) به شرایط تشکیل بستگی دارد . درشت بلور ، ریز بلور ، نهان بلور

10) 1 درشت تر      2 - ریزتر

11) در جواهر سازی ، پزشکی و الکترونیک . مانند : بلور گارنت در ساختمان لیزرها و یا کوارتز در ساختن ساعتهای دقیق .

12) مقاومت یک کانی در برابر خراش بر داشتن را سختی گویند. به نحوه ی استقرار اتمها و پیوند بین اتمها بستگی دارد.

13 ) مقیاس موس ، ده درجه دارد ، نرم ترین کانی تالک و سخترین کانی الماس .

14) الف ) چهار       ب) هشت        ج) پنج        د)ِِشش        هـ) سه      و) نُه                  ز) هفت                 ح) دو         

15) الف ) تیغه چاقو         ب ) ناخن           ج) شیشه          د) سوهان پرداخت          هـ) سکه مسی                و) چینی بدون لعاب

16) باید سختی را در جهات مختلف آزمایش کنیم. به علاوه ، باید در خراشیدن و تعیین درجه سختی ، عمل عکس را نیز انجام داد.

17) توانایی کانی در منعکس ساختن ، عبور یا جذب نور را جلا می گویند . جلای فلزی و جلای غیر فلزی . در جلای فلزی نور مانند سطح فلز براق به خوبی منعکس می شود مانند : پیریت ، ولی در جلای غیر فلزی نور به خوبی منعکس نمی شود مانند کائولن که جلای خاکی دارد . یا نور را به خوبی عبور می دهد مانند کوارتز که جلای شیشه ای دارد . یا نور باز تابش کلی پیدا می کن مانند الماس که جلای الماس دارد .

18) خاصیت ورقه ورقه شدن یا تورق در کانی ها در اثر ضربه زدن به آنها را رَخ یا کلیواژ گویند . به نحوه ی استقرار اتمها و پیوند بین اتمها بستگی دارد.

19) الف) دو جهتی                  ب) سه جهتی با زاویه ی قائمه                                ج) سه جهتی با زاویه ی غیر قائمه                          د) سه جهتی با زاویه ی قائمه     هـ) سه جهتی با زاویه ی غیر قائمه                          و) یک جهتی

20) کانی گارنت یا گرونا . انواع شفاف این کانی در جواهر سازی و از انواع کددر آن در تعیه ی کاغذ سمباده استفاده می شود .

21) نسبت چگالی یک کانی را به چگالی آب هم حجم آن کانی را چگالی نسبی آن کانی گویند . به دو عامل بستگی دارد .الف) نوع عنصر سازنده آن کانی مانند : گالن که سولفید سرب است و چگالی نسبی 5/7 دارد و یا باریت که سولفات باریم است و چگالی نسبی 5/4 دارد . ب ) فشردگی اتمهای سازنده کانی در واحد حجم آن کانی مانند: الماس که در واحد حجمی برابر با کانی گرافیت اتمهای بیشتر کربن را دارا است و چگالی نسبی بیشتر ینسبت به گرافیت دارد.

22) کوارتز در اصل بی رنگ است ، اما بدلیل  ناخالصی به رنگ های مختلفی مانند : شیری ، زرد ، بنفش و دودی  نیز دیده می شود .

23) 1- قرمز دانه اناری      2- آبی فیروزه ای     3- سیاه      4- سبز

24) 1- 2.5         2- 3.5           3 - 7.5        4- 4.5

25) رنگ گرد کانی که بوسیله پودر کردن آن بدست می آید را رنگ خاکه گویند. رنگ خاکه طلا زرد ولی رنگ خاکه ی پیریت سیاه است در حالی که رنگ ظاهری هر دو زرد طلایی است . رنگ خاکه ی مانیتیت سیاه ولی رنگ خاکه ی هماتیت قهوهای است در حالی که رنگ ظاهری آنها سیاه است .

26)الف) کلسیت با اسید کلریدریک سرد و رقیق واکنش نشان میدهد در حالی که دولومیت با اسید کلریدریک گرم و غلیظ ترکیب می شود.                                          ب) هالیت مزه ی شور دارد ولی سیلویت تلخ است .                                                ج) طلا چکش خوار است ولی ترد و شکننده است .                                                  هـ) هماتیت خاصیت ندارد ولی مانیتیت خاصیت مغناطیسی دارد .

27) کائولینیت : جذب آب بالایی دارد (( به زبان میچسبد)) -  گرافیت : لمس چرب دارد - مانیتیت : خاصیت مغناطیسی

/ 0 نظر / 40 بازدید