پاسخنامه سؤالات فصل هشتم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل 8 علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

1) فیزیکی ؛ زیستی

2) چینه شناسی یکی از شاخه های زمین شناسی تاریخی است که در آن ، توالی لایه های رسوبی و حوادثی را که در طی رسوبگذاری رخ داده است ، به کمک شواهد موجود ، تفسیر می کنند.

3) براساس اصل انطباق و پیوستگی جانبی لایه ها می توان سن نسبی لایه های رسوبی را تعیین کرد و با تطابق لایه ها ، به حوادث گذشته زمین پی برد .

4) سطح تماس بین دو لایه ی مجاور هم را سطح لایه بندی می گویند که بر اساس ویژگی های مختلف از قبیل اختلاف در اندازه ، جنس ، سختی و رنگ ذرات دو لایه ی مجاور و همچنین ، توقف در رسوبگذاری تشخیص داده می شود .

5) واحدهای زمانی زمین شناسی ؛ واحدهای زمانی چینه شناسی ؛ واحدهای زیستی چینه شناسی و واحدهای سنگی چینه شناسی .

6) براساس بررسی هایی که بر روی فسیل ها ، تعداد و تنوع جان داران ، انقراض آن ها در مدتی کوتاه ، حوادث کوه زایی و ناپیوستگی ها ی صورت گرفته عمر زمین را به بخش هایی که از نظر زمان نامساوی اند تقسیم می کنند ، که به این بخش ها واحدهای زمانی زمین شناسی گویند .

7) الف) ائون ؛ ب) دوران ؛ ج) دوره ؛ د) دور یا عهد

8) نام دوره ها را اغلب از روی نام یک ناحیه یا جنس رسوبات یا نام فسیل ها تعیین شده است .

9) مجموعه ای از چینه ها ست که قسمت عمده ی آن از یک نوع سنگ معین یا مجموعه ای از سنگ های مشخص تشکیل شده باشد . بطور کلی در واحدهای سنگی چینه شناسی ، ویژگی های انواع سنگ های تشکیل دهنده ی چینه ها مورد تأکید است .

10) الف) لایه : کوچک ترین واحد سنگی چینه شناسی است و به واسطه ی داشتن ویژگی های مشخص سنگ شناسی از لایه های بالا و پایین خود تمیز داده می شود .

ب) بخش : شامل چند لایه است که از نظر ویژگی ها ی سنگ شناسی مشخص است و در بین قسمت های دیگر به آسانی تمیز داده می شود .

ج ) سازند : واحد سنگی اصلی چینه شناسی ایت و عبارت است از مجموعه لایه هایی که دارای صفات سنگ شناسی مشخص باشد . بالا و پایین یک سازند مشخص است ولی ضخامت آن حد معینی ندارد . یک سازند ممکن است یک یا چند بخش داشته باشد .

د ) گروه : واحد بزرگ تر از سازند است و از دو یا چند سازند پیاپی تشکیل می شود .

11) مجموعه ای از توالی لایه های سنگی یک منطقه را ، که بر اساس سنگواره های راهنما ، از قدیم به جدید مرتّب کرده باشند ، ستون چینه شناسی گویند. بر اساس دو معیار ؛ نوع فسیل ها و جنس سنگ ها .

12) زیرا در همه جای یک منطقه وسیع در یک زمان معین شرایط یکسانی حاکم نمی ماند . مثلاً در دریای عمیق رسوبات و فسیل های ویژه ی آن منطقه تشکیل می شود و در همان زمان در یک منطقه مردابی ، ساحلی ، بیابانی یا حتی پوشیده از یخ شرایطی متفاوت وجود داشته است .

13) چون سرعت رسوبگذاری ، تابع عوامل متعددی است و در طول زمان یک نواخت نمی ماند ؛ مثلاً ، وقتی بارندگی زیاد شود و جریان آب رود سرعت بکیرد ، رسوبات بیشتری را با خود حمل می کند و در دریا نیز در مقایسه با زمان کم باران ، رسوبات قطوری تشکیل خواهد شد . علاوه بر این ، مقدار رسوب تابع شرایط محل هم هست و آبی که از میان سنگ های محکم بگذر ، در مقایسه با آبی که از لایه های سست می گذرد ، رسوبات کم تری را حمل خواهد کرد .

14) از حوادث مهمی چون پیدایش و تغییرات چشمگیر در نوع فسیل ها ، تغییر در نوع و ضخامت سنگ ها ، ناپیوستگی ها و تغییرات آب و هوایی را برای طبقه بندی کردن زمان به کار می برند .

15) این نظریه توسط چارلز داروین ، طبیعی دان انگلیسی ارائه شد. جانداران ، در برابر شرایط طبیعی محیط خود سازگار می شوند . در نتیجه ، اگر تغییری در شرایط محیطی پدید آید ، فقط آنهایی باقی می مانند که برای تحمل تغییر ، سازش یافته اند . جانداران نامناسب یا ناسازگار - زنده نمی مانند . پس فقط آن ها که باقی مانده اند ، زاد و ولد می کنند.

16) تغییرات آب و هوایی و زمین شناسی . مثلاً : کم شدن وسعت خشکی یا مقدار آبها ؛ در یک زمان ، بیشتر نقاط زمین از آبی کم عمق و گرم پوشیده بود اما شرایط همیشه به آن صورت باقی نماند . یا در گذشته چندین بار هوا به شدت سرد شده و یخچالهای وسیعی تشکیل شده اند .

17) زیرا بیشتر این سنگ ها ، تحت تأثیر فعالیت های مختلف صورت گرفته در پوسته چنان تغییر یافته اند که تشخیص ترتیب و لایه های اولیه ی آن ها به ندرت امکان پذیر است .

18) سپر های پرکامبرین ، حاصل چندین صد میلیون سال فعالیت آتش فشانی و کوه زایی ، تشکیل رسوبات و دگرگونی اند . بیشتر از نصف کانی های پر ارزش جهان را در سپر های پرکامبرین یافته اند ، که در میان آن ها ، نیکل ، آهن ، طلا و اورانیم وجود دارد.

19) زیرا بیشتر جانداران این دوران ، فاقد قسمت های سخت مانند استخوان و صدف در بدن بوده اند . همچنین ، قدمت زیاد سنگ ها و تحمل تغییرات فراوان و مکرر ، باعث از بین رفتن فسیل های آن زمان شده است .

20) استروماتولیت ها ؛ یا رسوبات ریف مانند که محصول عمل سیانو باکترها و جلبک ها هستند . مرجان ها و اسفنج ها نیز در تشکیل اینگونه رسوبات می توانند دخالت داشته باشند . علاوه بر این موجودات آثاری مربوط به کرم ها ، عروس دریایی و جانداران تک سلولی نیز در میان سنگ های پرکامبرین یافت شده است ، که نشان دهنده ی این است در پرکامبرین دریاهای کم عمق و گرم بیشتر نقاط روی زمین را پوشانده بودند.

21) سیانو باکترها ؛ دریاهای کم عمق و گرم .

22) پالئوزوییک دوران گسترش نرم تنان ؛ مزوزوییک دوران گسترش خزندگان ؛ سنوزوییک دوران گسترش پستانداران .

23) به ترتیب از قدیم به جدید عبارتند از : کامبرین ، اردوویسین ، سیلورین ، دونین ، کربونیفر و پرمین .

24) تریلوبیت که بدنی متشکل از سه بخش « سر ، سینه و دم » داشته است . در آب های عمق وبر بستر دریا زندگی می کرده و محیط خود را از بقایای جانوران و مواد آلی پاکیزه نگه می داشته اند .

25) اردوویسین ؛ از گروه ماهی ها به نام ماهی های زره دار ، چون صفحات سخت استخوانی در سطح بدن داشته اند .

26) در دوره های کامبرین و اردوویسین ، زندگی محدود به دریا بوده است .

27) در دوره ی سیلورین برای نخستین بار ، زندگی در خشکی آغاز شد . گیاهان آوند دار و عقرب ها .

28) در دوره ی کربونیفر نخستین خزندگان ظاهر شدند . دوزیستان که در کنار آب ها زندگی می کردند وبا باله های خود حرکت ضعیفی برای خزیدن داشتند و گروه دیگر خزندگانی بودند که پوست غیر قابل نفوذی داشتند و در خشکی تخم گذاری می کردند ، و با محیط های بسیار خشک سازگار بودند .

29) در اواسط پالئوزوییک ، به دلیل اینکه بدن آن ها را دو صدف « بالایی و پایینی » می پوشاند آن ها را جزء نرمتنان بر می شمارند . بیشتر در مناطق کم عمق دریایی زندگی می کردند ولی گونه هایی نیز در ساحل و یا مناطق عمیق یافت شده است . اسپی ریفر ها گونه ای از بازوپایان اواسط پالئوزوویک هستند .

30) چین خوردگی های مهمی در زمین روی داد و کوه های مرتفعی پدید آمد ، و پس از آن ، فرآیند های فرسایشی قسمت های وسیعی را از قاره های آن زمان مسطح کردند .

31) در این زمان به دلیل فرآیندهای فرسایشی قسمت های وسیعی از قاره های آن زمان مسطح شدند ، در نتیجه مرداب های بزرگی بوجود آمد و بقایای گیاهان فراوان این زمان ، که همگی از جمله گیاهان بی گل و به ویژه نهان زادان بودند ، در آن مرداب ها و زیر گل و لای مدفون مانده ، پس از تحمل مراحل تجزیه و فساد ، آثار زغال سنگی بزرگی را پدید آوردند .

32) تریاس ؛ ژوراسیک و کرتاسه .

33) زیرا سنگ های فسیل دار این دوران را در نقاط مختلفی می توان یافت .

34) شرایط آب و هوایی بسیار گرم این دوران علت اصلی فراوانی خزندگان بوده است .

35) آب و هوا در این دوران بسیار گرم تر از امروز بوده است . خزندگانی که در خشکی زندگی می کردند ، خزندگانی که در دریا ها زندگی می کردند و گروه دیگری هم وجود داشتند که می توانستند پرواز کنند.

36) خزندگان درشت جثه ی مزوزوییک را داینو سور به معنای خزنده ی مخوف می نامند . خزنده های بال دار پرنده را آرکئوپتریکس یا موجود بالدار- قدیمی نامیده اند.

37) به سبب داشتن آثاری از صفات خزندگان « وجود سه انگشت در هر بال ، دندان های کوچک و تیز در هر آرواره و دم طویل استخوانی» .

38) نرم تنانی از گروه سرپایان به نام آمونیت ها و بلمنیت ها که می توان آن ها را از وابستگان ماهی مرکب و اسکویدها محسوب داشت .

39) گیاهان در این دوران فراوان و گوناگون شدند ، به طوری که علاوه بر انواع بی گل و نهانزا ، در دورهی کرتاسه گیاهان گل دار و درختان میوه و برگ ریز ظاهر شدند.

40) بالا آمدن زمین و کاسته شدن مرداب ها ، بزرگی جثه و عدم تکافوی غذا ، شیوع بیماری ، سرد شدن هوا بر اثر گرد و غبار ناشی از برخورد شهابسنگهای بزرگ .

41) ترسیر ؛ کواترنر

42) به علت خون گرم بودن و پوشیده شدن بدن از مو یا پشم قادر بوده اند که با تغییر شرایط محیط سازگار باشند .

43) مربوط به گروه روزن داران بوده و در دوران سنوزوییک می زیسته اند .

44) انسان « آدمی » ؛ رشد سریع جمعیت ، اجرای برنامه های عجولانه و استفاده ی بیش از حد از منابع طبیعی ، آسیب های جبران ناپذیری بر سیاره ی زمین وارد کرد که نتایج آن به صورت کمبود انرژی و مواد اوّلیه ، آلودگی محیط زیست وتغییر اکوسیستمها در سطح زمین مشهود است . به برکت عقل و درایتی که داشت .

/ 0 نظر / 475 بازدید