سؤالات فصل دهم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

سؤالات فصل 10 علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

1) زغال سنگ ها از لحاظ منشأ با هم مقایسه نمایید.

2) منابع انرژی قابل تجدید را با منابع انرژی غیر قابل تجدید با ذکر مثال مقایسه نمایید ؟

3) پوش سنگ و سنگ مادر را جداگانه تعریف کنید .

4) منظور از نفت گیر چیست ؟ عنواع آن را نام ببرید .

5 )منظور از مهاجرت اولیّه و ثانویه چیست ؟

6) نفت سنگین و نفت سبک را با هم مقایسه نمایید .

7) نفت ترش و نفت شیرین را با همدیگر مقایسه نمایید .

8) چرا کشور ما با شرایط فعلی نمی تواند به منابع فسیلی اتکا کند ؟

9) مزایای استفاده از انرژی هسته ای را بیان نمایید .

10) محدودیت های استفاده از انرژی باد را ذکر نمایید .

11) آسان ترین راه برای دریافت انرژی خورشیدی که از قدیم در کشور مرسوم بوده است را بنویسید .

12) انرژی زمین گرمایی چگونه ایجاد می شود ؟ و برای دسترسی به این انرژی چه باید کرد؟

13 ) مواد معدنی به چه اجسامی گفته می شود ؟

14) منظور از تفریق ماگمایی چیست ؟

15) سنگ های پگماتیتی چگونه بوجود می آیند؟

16) اهمیت پگماتیت ها را ذکر نمایید.

17) با ذکر مثال شرح دهید که چگونه محلول های هیدروترمال در تشکیل کانسارهای فلزی نقش دارند.

18 )کانی هایی که در اثر دگرگونی مجاورتی بوجود می آیند را نام ببرید .

19) با ذکر مثال شرح دهید در محل فرورانش دگرگونی ناحیه ای چگونه کانسار سازی می کند .

20) بوکسیت چیست ؟ چگونه و درچه مناطق آب و هوایی بوجود می آید ؟

/ 0 نظر / 1860 بازدید