سؤالات فصل 1 علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

سؤالات فصل 1 علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

1 ) قوانین یوهان کپلر را در مورد حرکات سیارات بنویسید .

2 ) اگر فاصله یک سیاره تا خورشید 9 برابر فاصله ی زمین تا خورشید باشد ، این سیاره هر چند سال یک بار به دور خورشید می گردد.

3 ) سیارات زمین مانند و مشتری مانند را از لحاظ مواد تشکیل دهنده و نوع اتمسفر مقایسه کنید .

4) تیکو براهه چگونه فاصله زمین تا ماه را محاسبه نمود ؟

5 ) تربیع دوم ماه به چه حالت از ماه گفته می شود و چه زمانی ماه در این حالت طلوع می کند ؟

6 ) منظور از دنباله دار ها چیست ؟

7 )اختلاف منظر را تعریف کنید .

8 ) اگر اختلاف منظر ستاره ای یک ثانیه باشد فاصله آن ستاره تا زمین چقدر است ؟

9 )شدت نور یک ستاره چه رابطه ای با فاصله دارد ؟

10) نام ببرید : نزدیکترین ستاره بزرگترین ستاره رقیق ترین ستاره چگالترین ستاره

11 ) دو علت برای طولانی تر بودن روز 31 خرداد ذکر کنید.

12) فرضیه های اراتوستن در رابطه با کرویت زمین را ذکر کنید .

13) چرا به دروه ی زمانی بین سال های 1500 میلادی تا 1650 میلادی را نجوم نوین یا کهکشانی نامیده اند ؟

14) منظور از کهکشان چیست ؟ و چگونه اجرام موجود در آن در کنار یکدیگر نگه داشته شده اند ؟

15) در مورد کهکشان راه شیری و منظومه شمسی ، موارد زیر را تکمیل کنید :

الف) قطر کهکشان ........... ؛ ب) ضخامت کهکشان ........ ؛ ج) فاصله منضومه شمسی تا مرکز کهکشان ............

16) با یک مثال شرح دهید که منظور ما از اینکه می گوییم مقدار نور به نسبت مکعب جرم تغییر می کند ، چیست ؟

17) شفق قطبی چگون بوجود می آید ؟

18) منظور از بادهای خورشیدی چیست ؟ و چه تأ ثیری بر روی زمین دارد ؟

19) مواد تشکیل دهنده سیارات منظومه شمسی به چند گروه تقسیم شده ؟ آنها را با هم مقایسه نمایید.

20) بازه ی تابش عمود تابیدن خورشید بر روی کره زمین در بین کدام عرض های جغرافیایی است ؟ شرح دهید .

21) جزر و مد در کدام حالت های ماه شدیدتر شده و چرا ؟

22) خورشید گرفتگی وماه گرفتگی در کدام حالت های اهله ی ماه ممکن است ؟

23) شهاب سنگ یا شخانه چیست ؟

24) با ذکر یک مثال دنباله دارها را تعریف کنید .

/ 1 نظر / 1346 بازدید
یوسف

سلام واقعا زحمت کشیدیت ممنونم