سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت سوم

سؤالات فصل پنجم  ((قسمت سوم))    کابرد کانی ها

1) چه کانی هایی قیمتی یا نیمه قیمتی محسوب می شوند؟ با ذکر مثال .

2) کوارتز بنفش را ................... و کرندوم قرمز را ....................... می نامند .

3) الماس از چه کانی و در چه شرایطی بوجود می آید ؟

4) وجود کانی های فراوان گچ ونمک مبنی بر وجود ...........................در گذشته و .................در آن زمانها هستند.

5) کانی گلوکوفان چه نوع کانی است و در چه شرایطی بوجود می آید و چه محیط های قدیمی را تغریف می کند ؟

6) کانسنگ را تعریف نموده و بنویسید از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟ شرح دهید.

7 ) منظوز از خاصیت پیزو الکتریک چیست؟ با ذکر مثال شرح دهید.

8) کانسار چیست و چه کانسارهایی اقتصادی هستند ؟

9 ) کانی آزبست چگونه کانی است و چه ویژگی هایی دارد ؟ موارد استفاده ی آنرا بنویسید .

10) موارد استفاده کانی گرافیت را ذکر کنید .

11) محدویت استفاده از کانی آزبست به چه منظور است ؟ به اختصار شرح دهید.

12 ) اورانیوم در طبیعت به چه صورت هایی دیده می شود ؟ در کدام سنگها یافت می شود ؟

13 ) مهمترین کانسارهای اورانیوم را ذکر کنید .

14) موارد استفاده ی کانی های زیر بنویسید .

الف ) باریت                  ب) آپاتیت                   ج) کوارتز                   د) فیروزه             هـ) کائولن                   و) ژیپس                      ز) مسکویت            ح) زبرجد

/ 0 نظر / 60 بازدید