پاسخنامه سؤالات فصل هفتم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل 7 علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

1) هر دو گروه با مشاهده ی دقیق شواهد و مدارک موجود، به حوادث گذشته پی می برند .

2) بر اساس منشأ سنگ ها ، جنس سنگ ها و فسیل های موجود در سنگ ها و نحوه رسوبگذاری و لایه بندی سنگ ها .

3) زمانی که نوع رسوب ، شرایط رسوبگذاری و محیط رسوبگذاری تغییر کند .

4) خیر ، حالت لایه را در گدازه های آتشفشانی دیده می شود . در سنگ های دگرگونی جهت یافته نیز شیستوزیته و فولیاسیون دیده می شود .

5) هر لایه نشانه ای از شرایط و چگونگی زمان تشکیل خود را بیان می کند .

6) گاهی در درون یک لایه قطور ، لایه های نازکی وجود دارند که سطوح جدا کننده ی آن ها نسبت به سطوح رسوبگذاری عمومی لایه اصلی ، زاویه دار است . در هر کجا که سطح شیب داری بر اثر رسوبگذاری سزیع تشکیل شود ، یا عمل رسوبگذاری و تخریب به نوبت انجام گیرند ، چینه بندی متقاطع پدید می آید.

7) چین های کوچک بر روی رسوبات نرم ساحلی یا تلماسه ها ریپل مارک گویند. عامل به وجود آورنده ی ریپل مارک ها می تواند باد یا آب باشد . وزش باد بر سطح تلماسه ها یا جریان آب مواج بر ساحل موج های ریزی بر روی رسوبات نرم ایجاد می کند که موج نشان نامند.

8) لبه ی تیز ریپل مارک ها همیشه سمت جوان شدن لایه ها را نشان می دهند . در چینه بندی متقاطع سطح لایه بندی اصلی اگر با سطوح لایه بندی فرعی و نازک زاویه ملایم یا کم داشته باشد سمت پیر شدن لایه ها را مشخص می کند و برعکس اگر سطوح لایه بندی فرعی با سطح لایه بندی اصلی زاویه زیادی داشته باشد ، سمت جوان شدن لایه ها را نشان می دهند .

9) ریپل مارک های متقارن و ریپل مارک های نامتقارن . ریپل مارک های متقارن زمانی ایجاد می شود که عامل ایجاد کننده حرکتی به جلو عقب داشته باشد ، معمولاً در ساحل اتفاق می افتد ؛ اما ریپل مارک های نامتقارن در اثر جریان یک سویه به وجود می آیند اینگونه ریپل مارک ها نسبت به ریپل مارک های متقارن دورتر از ساحل تشکیل می شوند.

10) همیشه دامنه کم شیب ریپل مارک سمت و سوی جریان را نشان می دهد .

11) بخش حفره دار اکثر دو کفه ای ها سمت و سوی پیر شدن و بخش خارجی و تاج صدف ها سمت و سوی جوان شدن لایه ها را نشان می دهند .

12) وقفه در رسوب گذار ی در یک سری رسوب را ناپیوستگی گویند . ناپیوستگی هم شیب ؛ زاویه دار « دگرشیبی» ؛ آذرین پی .

13) در ناپیوستگی هم شیب بخش پایینی سطح فرسایشی « ناپیوستگی » با بخش بالایی سطح فرسایشی هم شیب می باشند در حالی که در ناپیوستگی زاویه دار بخش پایینی سطح فرسایشی با بخش بالایی سطح فرسایشی زاویه دار است .

14) توده های نفوذی سنگ های در برگیرنده ی خود را دگرگون می کنند و بین توده ی نفوذی و سنگهای در برگیرنده یک بخش دگرگونی به وجود می آید در حالی که در ناپیوستگی آذرین پی بین توده ی نفوذی و سنگ های در برگیرنده هیچ گونه هاله دگرگونی مشاهده نمی شود.

15) در سن یابی نسبی سن لایه ها را براساس شواهد موجود از قدیم به جدید مرتب می کنند و وقایع را تعریف می نماید در حالی که در سن یابی مطلق سن دقیق لایه یا سنگ را بر اساس نیمه عمر عناصر ناپایدار موجود در آن ها بدست می آورند.

16) الف) لایه ها ی رسوبی به طور افقی ته نشین می شوند. ب) اگر در یک سری از طبقات رسوبی که بدون تغییر مانده باشند ، لایه های زیرین قدیمی تر از لایه های فوقانی اند.

17) زمین شناسان ، برای تعیین هم زمانی ، یا تقدم و تأخر رسوبگذاری لایه ها ، به تطابق و ایجاد همبستگی میان آن ها می پردازند.

18) طبقات رسوبی را که رنگ مشخص ، بافت یا فسیل معینی دارند ، به آسانی می توان در فواصل نزدیک ، با هم مقایسه کرد ، اما هرچه فاصله دو سری رسوبی بیش تر باشد کار انطباق و مقایسه مشکل تر می شود .

19) فسیل یا سنگواره . فسیل ها نشان دهنده ی طرز تکامل حیات در روی زمین اند ؛ در نتیجه با مقایسه فسیل های در سنگ ها می توان قدمت لایه های رسوبی و تطابق بین سری های رسوبی مناطق مختلف را معلوم داشت .

20) در همه جا پیدا می شود ؛ دوره ی زندگی جاندار مربوط به آن کوتاه بوده ؛ نمونه های مجود آن فراوان است ؛ متعلق به جانداران ساده است ؛ تشخیص آن آسان است ؛ جاندار صاحب آن ، دریازی بوده است .

21) الف ) تشخیص حدود خشکی ها و دریاهای قدیمی . ب) تشخیص نوع آب و هوای گذشته .

22) هسته ی بعضی از عناصر ، ذرات و انرژی را به نسبتی ثابت از خود دفع می کند ؛ این عناصر رادیواکتیو گویند.

23) مدت زمان لازم برای تخریب نیمی از هر مقدار عنصر رادیواکتیو « عنصر ناپایدار » به عنصر پایدار نیمه عمر آن عنصر گویند. مثلاً برای تخریب نیمی از عنصر اورانیم 238 و تبدیل آن به عنصر پایدار سرب 206 زمانی معدل 5/4 میلیارد سال لازم است ، که به این زمان نیمه عمر عنصر اورانیم 238 گویند.

24) الف) بعضی از نیمه عمر ها مربوط به عناصر رادیو اکتیو ، مانند : توریم 232 که معدل 1/14 میلیارد سال است، بسیار طولانی است و در مورد سنگ ها با سن کمتر جواب گو نمی باشند .

ب ) بعضی از عناصر ناپایدار در اثر تخریب به عناصر پایدار گازی تبدیل می شوند و در دسترس قرار ندارند ، مانند : پتاسیم 40 که به آرگون 40 تبدیل می شود .

26) الف ) نفوذ ماگما در بین لایه ها و تشکیل ساخت آذرین توده ای .

ب ) بین دوره ی تریاس و کامبرین ، ناپیوستگی زاویه دار « دگرشیبی» دیده می شود .

E ج ) در لایه

27) در بعضی از نمونه ها که قدمت زیادی ندارند ، مواد آلی یافت می شود که مربوط به بقایای بدن جانداران است .

 

 

/ 0 نظر / 610 بازدید