پاسخنامه سؤالات فصل دوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل دوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

1 ) مرز بین گوشته و پوسته با استفاده از انفصال موهو و مرز بین هسته و گوشته با استفاده از انفصال گوتنبرگ مشخص می شود .

2 ) در این منطقه بدلیل این که تغییراتی در کانی شناسی یا ساختمان بلورین بدون آن که لزوماً تغییر در ترکیب ایجاد شود (( تغییر فاز)) سرعت امواج لرزه ای نسبتاً افزایش پیدا می کند .

3 ) هسته ی زمین مانند یک سیم پیچ الکترو متور با چرخش خود مـیدان مغناطــیسی خـورشید را قطع کرده در نتیجه جریان الکتریسیته ثابتی در راستای محور زمین ایجاد میشود که این خود میدان مغناطیسی جدیدی ایجاد میکند که همان میدان مغناطیسی زمین است .

4 ) امواج حاصل از زلزله میتوانند بیش ترین اطلاعات را برای شناسایی ضخامت ، حالت ، چگالی و حتی جنس لایه های درون زمین در اختیار زمین شناسان قرار دهند.

5 ) پریدتیت ، گابرو ، دایک صفحه ای ، بازالت های بالشی .

6 ) تفاوت میان مقدار واقعی شدت گرانش سنجیده شده با مقدار منتظره ی آن در یک نقطه را ناهنجار گرانشی گویند.

7 ) گزینه « 4 » هیچکدام صحیح است .

8) ناهنجاری گرانشی منفی یا شدت گرانش منفی به علت وجود مواد کم تراکم مانند گنبد نمکی در زیر پوسته بوجود می آید و ناهنجاری گرانشی مثبت یا شدت گرانشی مثبت به علت وجود سنگهای پرتراکم در زیر پوسته شکل می گیرد .

9) تغییرات در کانی شناسی یا ساختمان بلورین بدون آنکه لزوماً تغییر در ترکیب ایجاد شود را تغییر فاز گویند .به طور مثال ، کانی الیوین در گوشته ساختمان اسپینل را به خود می گیرد .

10) با افزایش عمق دمای زمین نیز افزایش پیدا میکند . در عمق کمتر چون فشار ناچیز است روند افزایش دما شدید است و به ازای هر کیلومتر 30 درجه افزایش دما را خواهیم داشت . اما با افزایش عمق چون فشار نیز افزوده می شود روند افزایش دما کند می شود .

11) امواج طولی یا اولیه که بدلیل اینکه جهت ارتعاش ذرات ماده با انتشار موج هم سو می باشند زودتر به لرزه نگارها می رسند این امواج از تمامی حالت ماده عبور می کنند . امواج عرضی یا ثانویه بدلیل اینکه جهت ارتعاش ذرات ماده با انتشار موج عمود بوده سرعت کمتری نسبت به امواج طولی داشته و دیرتر به دستگاه های لرزه نگار می رسند این امواج فقط از جامدات عبورمی کنند.

12) سنگ های تشکیل دهنده ی افیولیت ها فوق بازی و بازی بوده ، حاوی آهن و منیزیم بالای هستند ، به همین دلیل در مجاورت هوا سرسعاً هوازده می شوند.

13) زمانی که موج عرضی به مرز بین گوشته و هسته خارجی می رسد بدلیل حالت مایع در هسته خارجی ، از این بخش نمی تواند عبور کند در نتیجه از فاصله 103درجه به بعد در ان سوی زمین این موج دریافت نمی شود به این مناطقی که موج عرض دریافت نمی شود ، سایه موج عرضی گویند.

زمانی که موج طولی به به مرز گوشته و هسته خارجی میرسد ، به علت تغییر حالت جامد به مایع با کاهش سرعت بسیار بالایی روبرو شد و انکسار پیدا می کند واین مسئله باعث می شود که ما در فاصله 103 تا 142 از مرکز سطحی زمین لرزه این موج را دریافت نکنیم به منطقه ی حلقه مانند ، منطق سایه موج طولی گویند .

14) مواد این قسمت به نقطه ذوب خود نزدیک اند و از این رو تا حدی سختی خود را از دست داده و نرم شده اند و حالت خمیر سان دارند .

15) سرعت امواج لرزه ای در پوسته اقیانوسی بدلیل اینکه از جنس سیلیکاتهای آهن و منیزیم است بیشتر از پوسته قارهای است که جنس سیلیکاتهای آلومنیوم و پتاسیم است .

16) از عمق 70 تا 100 کیلومتری زمین را که با افزایش سرعت امواج لرزه ای روبرو می شویم ، بخشی از گوشته فوقانی می دانیم که قسمت سخت و سنگی است .این بخش از گوشته را به همراه پوسته ، سنگ کره یا لیتوسفر گویند .

17) شعاع متوسط کره زمین حدود 6368 کیلومتر و چگالی نسبی آن 5/5 است .

18) لایه ای زمین از لحاظ فیزیکی به پنج بخش : سنگ کره ؛ سست کره ؛ گوشته زیرین ؛ هسته ی خارجی و هسته داخلی تقسیم می شوند . و لحاظ شیمیایی به سه بخش پوسته ؛ گوشته و هسته تقسیم می شوند .

19) مطالعه سنگ های ماه و شهاب سنگ ها ، بررسی طیف نور خورشید و ستارگان ، مطالعه امواج لرزهای و اندازه گیری میدان مغناطیسی و گرانش زمین .

20) به چگالی و کشاسانی یا الاستیسیته سنگ ها بستگی داشته و انکسار زمانی رخ میدهد که سرعت امواج لرزه ای در محیط انتقال دهنده ی آنها تغییر کند .

21) بخشی از امواج طولی در اثر برخورد با مرز بین هسته ی داخلی و خارجی منعکس می شود و از آنجا که سرعت ها در گوشته و هسته خارجی معلوم است با محاسبه ی زمان سیر امواج طولی منعکس شده از هسته داخلی می توان عمق آن را بر آورد نمود .

22) با استناد به نتایج حاصل از تجربیات آزمایشگاهی ، ترکیب شهاب سنگ ها و وجود میدان مغناطیسی زمین .

23) بر اساس داده های ژئو فیزیکی و بررسی سرعت و انکسار امواج لرزه ای . برخی از عناصر کیهانی فراوان و قابل ترکیب با آهن مذاب اند ، مثل سیلیسیم فلزی ، اکسیژن و گوگرد .

24) تغییرات سریع و مکرر میدان مغناطیسی زمین دلات بر این دارد که زمین دارای یک کانون مغناطیسی پایدار و دائمی نیست .

25) بر اساس مطالعات لرزه شناسی ، هیچ گونه شاهدی که مبنی بر تمرکز عظیم مانیتیت در داخل زمین باشد را در اختیار نمی گذارد . همچنین این کانی و کانی هایی از این قبیل در اعماق بیشتر به سبب گرمای درونی زمین ، خاصیت مغناطیسی خود را از دست می دهند .

26) موقعیت قطب های مغناطیسی زمین نسبت به قطب های جغرافیایی ثابت نبوده و محل قطب های مغناطیسی جابه جا خواهد شد . این مسئله حاصل تغییراتی است که در جریان های همرفتی هسته خارجی ایجاد می شود . آن هم بدلیل تغییرات دمایی بین هسته و گوشته ی زمین می باشد .

27) طبق نظر نیوتن در قانون گرانش عمومی ، بین دو جسم صرف نظر از جنس آنها ، همواره نیروی جاذبه ی وجود دارد که اندازه ی آن با حاصل ضرب جرم دو جسم نسیت مستقیم و با مجذور فاصله ی آنها از یکدیگر نسبت وارون دارد .

28) زمانی نیروی گرانشی در یک منطقه از میزان متوسطه ی آن بالاتر باشد احتمال وجود کانی های با وزن مخصوص بالا مانند : مانیتیت ، گالن ، اسفالریت و بورنیت می رود . و در صورتی که نیروی گرانشی از حد متوسط کمتر باشد ، احتمال وجود مواد و کانی هایی با وزن مخصوص پایین مانند : هالیت ، بوکسیت ، نفت ، گاز .

29) چون مقادیر نسبی برخی از فلزات مانند سرب و طلا در مقیاس جهانی « خورشید ، منظومه شمسی و ...» بسیار نادر است .

/ 0 نظر / 904 بازدید