پاسخنامه نمونه سؤالات فصل یک کتاب زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل یک زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

1) وجود هوا کره در اطراف زمین و لایه ازون تشکیل شده در هوا کره .

2) سیل های ویرانگر ، طوفان های سهمگین ، گرمای کشنده ، قحطی و خشکسالی .

3) زیرا بخشی از ذخایر نفتی جنوب ایران و همچنین بخشی از ذخایر گازی شمال کشورمان در حوضه های دریایی خلیج فارس و دریای خزر تجمع یافته است . این مناطق از نظر تنوع آبزیان و صنعت گردشگری نیز اهمیت ویژه ای دارند.

4) تصاویر زمین که توسط ماهواره ها تهیه شده ، شناخت انسان از زمین را افزایش داده است . مثلاً این تصاویر ماهواره ای نشان می دهند که بخش اعظم کره زمین پوشیده از آب است .

5) خارجی ترین بخش زمین از خاک تشکیل شده است . خاک محصول فرسایش و خردشدگی سنگ ها ست . خاک محل رویش گیاهان می باشد . غذای انسان و موجودات زنده وابسته به خاک است .

6) ایرانیان در زمان هخامنشیان با دسترسی به ذخایر سنگ آهن ، از آن در ساختن وسایل و ابزار جنگی بهره جسته بودند . در دهه ی اخیر کشف ذخایر با ارزش اورانیم سبب گردید تا با دستیابی به توان هسته ای ، ایران نیز مانند سایر کشورهای پیشرفته جهان از آن در صنایع دارویی و تولید انرژی استفاده نماید.

7) انرژی زمین گرمایی ، خورشیدی باد و آب جاری .

8) وجود معادن متعدد آهن ، مس ، سرب و روی ، طلا و ذخیر غنی نفت و گاز .

9) رفتار مواد سازنده زمینی که بر روی آن سازه ای احداث شده ،

10) جهت احداث انواع پروژه های عمرانی مانن : سدها ، نیروگاه ها ، بزرگ راه ها ، بیمارستان ها ، مکان یابی شهرک ها ، مجتمع تجاری و مسکونی ، آسمانخراش ها .

11) منابع کره زمین محدودند ، اجزاء تشکیل دهنده کره زمین مانند حلقه های یک زنجیر به یکدیگر متصل می باشند و آسیب به هر حلقه ، سبب نابودی این مجموعه منسج می شود .

12) توجه انسان به کره زمین به عنوان تنها مکان برای زندگی است که استفاده نادرست از آن موجب نابودی زمین خواهد شد .

13) رشته کوه های البرز و زاگرس در شمال و جنوب و جنوب غربی ایران ، آتش فشان های متعدد : دماوند ، سبلان ، سهند ، تفتان و بزمان ، معدن متنوع ، گسل ها ، دریاچه ها و همچنین رشته قنات ها که نخستین بار توسط ایرانیان ایجاد شده است .

14) 1- مطالعه سیاره زمین 2- تشکیل زمین 3- سنگ ها و کانی ها 4- تاریخچه رویدادهایی

15 ) 1- زمین شناسی فیزیکی 2- زمین شناسی تاریخی

16) طبیعت . با استفاده از اصول زمین شناسی ، به حل مسائل زیست محیطی می پردازد . مثلاً : رابطه ی افزایش جمعیت و میزان بهره برداری از منابع طبیعی یا فرسایش خاک یا افزایش آلودگی های زسیت محیطی .

17) زمین شناسی نفت ، علمی است که در رابطه با نحوه تشکیل نفت ، مهاجرت آن و مکان هایی که نفت در آنجا انباشته می شود و نحوه ی استخراج ذخایر نفت گاز بحث می کند . دیرینه شناسی ، علمی است در رابطه با تاریخچه حیات ، سرگذشت زمین از آغاز تا امروز و موجوداتی که در هر دوره می ریسته اند با بررسی فسیل ها و دیگر شواهد بحث میکند.

18) ژئوفیزیک علمی است که در رابطه با شناخت ساختمان درونی زمین با استفاده از امواج لرزهای یا خواص مغناطیسی یا مقاومت الکتریکی و یا شدت گرانش بحث می کند . علم ژئوشیمی ، به پراکندگی عناصر در زمین و سیاره های دیگر ، ترکیب کانی ها ، سنگ ها و دیگر مواد زمین می پردازد. و از طرفی علت توزیع غیر یکنواخت عناصر زمین را پاسخ می دهد.

19) پترولوژی یا سنگ شناسی علمی است که در آن شیوه تشکیل ، منشأ ، رده بندی و ترکیب سنگ ها بررسی می شود . ژئومورفولوژی ، علم مطالعه سیما ها ، پدیده ها و شکل های سطح زمین ، مانند: انواع کوه ، دره ]ا ، پستی و بلندها و شیوه تشکیل آنها توسط عوامل سطحی بررسی می کند .

20) به زمین شناسانی که در زمینه ی تشکیل سفره های آب زیر زمینی ، حرکت آب درون زمین و چگونگی یافتن آنها تحقیق و مطالعه میکنند ، میگویند.

21) زمین شناسی اقتصادی علمی است که در رابطه با یافتن مکانهایی که در آن ذخایر معدنی ارزشمند مانند: مس ، آهن ، طلا ، نقره ، الماس و...میباشد ، بحث می کند . زمین شناسی مهندسی علمی است که رفتار و ویژگی های مواد سطحی زمین را از نظر مقاومت در برابر فشاره های وارده ، نفوذپذیری و اکان ساخت یک سازه را در محلی خاص از زمین بررسی می کند.

22) دایره مطالعاتی علم تکتونیک یا زمین ساخت ، علت بوجود آمدن چین خوردگی ها ، گسل ها ، درزه ها و زمین لرزه و کوهزایی است. دایره مطالعاتی زمین شناسی پزشکی مطالعه تأثیر عناصر ، کانی ها و موتد زمین بر سلامت انسان می باشد.

23) 1- انتقال 2- ته نشینی 3- رسوبات 4- سنگ های رسوبی

24) الف ) درست ؛ ب) نادرست ؛ ج) درست ؛ د) درست

25) الف ) 3 ؛ ب) 4 ؛ ج) 2 ؛ د) 1

26) گزینه (ب)

/ 0 نظر / 42 بازدید