پاسخنامه سؤالات فصل پنجم علوم زمین سال چهارم علوم زمین

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل پنجم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

1 ) به آن دسته از مواد آتشفشانی که بصورت جامد از دهانه آتشفشانی خارج می شوند تفرا و به دسته دیگر که بصورت مایع خارج می شوند گدازه گویند .

2 ) به میزان سیلیس موجود در گدازه بستگی دارد ،اسیدی ، حد واسط و بازی .

3 ) به دست آوردن اطلاعاتی از ساختمان و ترکیب پوسته و گوشته فوقانی زمین ، پیش گیری از خطرات اجتماعی و اقتصادی ، استفاده از انرژی حرارتی آن برای تولید گرما و جریان الکتریسیته و....

4 ) خروج گاز پس از فعالیت یک آتفشان ممکن است سال ها یا حتی قرن ها هم چنان ادامه یابد.

5 ) ذرات خروجی از آتشفشان ها که قطری بین 4 تا 32 میلی متر دارند لاپیلی و قطعات بزرگتر از 32 میلی متر که دوکی شکل باشند را بمب می نامند .

6 ) اتاق ماگما « آشیانه مواد مذاب » ، دودکش ، دهانه

7 ) گزینه « 3 » لاپیلی صحیح است .

8) سولفیدها ؛ اکسیدها ؛ هالوژن ها ؛ هیدروکسیدهای فلزی .

9) مناطقی که ورقه های تکتونیکی به هم برخورد می کنند ، مانند : تشکیل جزایر قوسی در اثر برخورد دو ورقه ی اقیانوسی « مجموعه جزایر ژاپن در شرق آسیا » ؛ مناطقی که دو ورقه اقیانوسی از همدیگر دور می شوند ، مانند : شکاف های موجود در اقیانوس اطلس و دریای سرخ ؛ مناطقی در وسط ورقه ها در اثر فعالیت نقاط داغ ، مانند : جزایر هاوایی .

10) گازها و خاکسترهای آتشفشانی ، گاهی تا 4 سال بعد از فوران ، همچنان در اتمسفر باقی می مانند که مانع از رسیدن قسمتی از نور خورشید به زمین شده و دوره ی سردی را به دنبال می آورند ؛ این دوره را سال بدون تابستان نامیده اند . مانند : فعالیت کوه تامبورا در اندونزی و فعلیت کوه پیناتو در فیلیپین . در ضمن خروج گازها در حین آتشفشان با بخار آب موجود در اتمسفر ترکیب شده و بخرات اسیدی مانند : اسید سولفریک ایجاد کرده که موجب بارش های اسیدی می شود .

11) جریان گدازه ؛ ریزش خاکستر ؛ انفجار کوه ها ؛ عبور ابرهای سوزان ؛ جریان های عظیم گل ؛ امواج حاصل از اتشفشانهای دریایی ؛ ریزش باران های اسیدی و ایجاد دوره های سرد آب و هوایی در کره زمین .

12) تشکیل سرزمین های وجزایر جدید ؛ تولید موادی که اغلب در اثر هوازدگی به خاک کشاورزی مرغوب تبدیل می شوند ؛ برجا گذاردن برخی کانسارها.

/ 0 نظر / 215 بازدید