علوم زمین و علوم وابسته در آموزش و پرورش

ٍEarth Science and Associate of Science in Education

سؤالات فصل هفتم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سؤالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز سال سوم علوم تجربی

در این قسمت سعی شده است تا هر هفته نمونه سؤالاتی از کتاب درسی شما طراحی شود.

پاسخنامه این سؤالات هفته دیگر در همین بخش آورده می شود. لازم است در طول این یک هفته شما با مطالعه کتاب درسی خود جواب این سؤالات را یافته سپس با پاسخنامه مقایسه نمایید.

فصل 7 : سنگ های رسوبی

سؤالات این بخش در ادامه مطلب

 


فصل 7 : سنگ های رسوبی

1) چهار ویژگی اصلی سنگ های رسوبی ذکر کنید .

2) عوامل اصلی حمل و فرسایش رسوبات را نام ببرید .

3) اهمیت سنگ های رسوبی را در هشت بند ذکر کنید .

4) نسبت فراوانی سنگ های رسوبی کره زمین به ترتیب عبارت است از :

الف) شیل سنگ ها ............. درصد ؛ ب) ماسه سنگ ها ................ درصد ؛ ج ) سنگ آهک ................ درصد

5) منشأ رسوبات دریایی ذکر کرده و بنویسید کدامین منشأ درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است ؟

6) مهمترین کانی های تشکیل دهنده سنگ های رسوبی را نام برده و بنویسید هر کدام از این کانی ها کدامین سنگ های رسوبی کره زمین را تشکیل می دهند ؟

7) منشأ هر کدام از کانی های زیر را به اختصار شرح دهید .

الف) کانی های رسی :...........................................................................................................................................................................

ب) کوارتز موجود در ماسه سنگ :........................................................................................................................................................

ج ) اوپال : .......................................................................................................................................................................................

د ) فلینیت : .......................................................................................................................................................................................

8) واکنش شیمیایی مربوط به تشکیل کانی کلسیت را نوشته و بنویسید در تشکیل این کانی چه شرایطی لازم است ؟

9) برای تشکیل کانی های هالیت و ژیپس چه شرایطی لازم است ؟

10) بعضی از جانداران ، در کم وزیاد کردن املاح محلول در آب دخالت دارند ، به اختصار نظر خود را در این رابطه بنویسید .

11) آب به چه صورت هایی مواد را حمل می کند و چه زمانی آن ها را ته نشین می کند ؟

12) اندازه ی دانه هایی که به محیط رسوبی برده می شوند به چه عواملی بستگی دارند ؟

13) منظور از جور شدگی و گردشدگی چیست ؟ چه عواملی در آنها نقش دارد ؟ با ذکر مثال .

14) دیاژنز چیست ؟ به چه صورت هایی دیده می شود ؟ نام ببرید .

15) سیمانی شدن در سنگ های رسوبی را با ذکر مثال شرح دهید .

16) فرایندهای ................. و ..................... سنگی شدن می نامند .

17) منظور از متراکم شدن در فرایند دیاژنز چیست ؟

18) فرایند تبلور دوباره در کدام سنگ ها بیشتر دیده می شود ؟

19) در چه صورتی اکسید های آهن بصورت هماتیت و لیمونیت در می آیند ؟

20) ارزش عملی دیاژنز را به اختصار شرح دهید .

21) بافت های آواری و غیر آواری را با یکدیگر مقایسه کنید .

22) کوکینا چگونه بافتی دارد ؟ به اختصار شرح دهید ؟

23) ذرات دانه درشت را با ذکر اندازه ی آنها نام ببرید .

24) ذرات دانه متوسط چه نامیده می شوند ؟ اندازه ی این ذرات چقدر است ؟این ذرات چه سنگی را تشکیل می دهند؟

25) ذرات دانه ریز را با ذکر اندازه ی آنها نام برده و بنویسید هر کدام از این ذرات در ترکیب چه سنگ ها یی قرار دارند ؟

26) شیل سنگ ها از چه کانی هایی تشکیل می شوند ؟ برای تشکیل اینگونه سنگ ها چه محیطی لازم است ؟

27) شیل ها به چند گروه تقسیم می شوند ؟ اساس این تقسیم بندی را به اختصار شرح دهید .

28) موارد استفاده شیل سنگ ها « رس ها» را شرح دهید .

29) گِلسنگ و سیلت سنگ را با همدیگر مقایسه کنید .

30) سیمانی که در ترکیب ماسه سنگ ها شرکت دارد از چه جنسی است ؟

31) ماسه سنگ کوارتز آرنیت را با ماسه سنگ آرکوز مقایسه کنید .

32) چه دلیلی داریم که میگوییم : ذرات تشکیل دهنده ی ماسه سنگ آرکوز مسافت زیادی را طی نکرده اند ؟

33) چرا ماسه سنک آرکوز خاص مناطق خشک است ؟

34) موارد استفاده ماسه سنگ ها را شرح دهید ؟

35) کنگلومرا و بِرش را با همدیگر مقایسه کنید .

36) سنگ های رسوبی شیمیایی به چند گروه تقسیم شده ؟ به اختصار شرح دهید .

37) رسوب گذاری و تشکیل بلورهای کربنات کلسیم به چه عواملی بستگی دارد؟شرح دهید.

38) تراورتن چگونه سنگی است ؟ علت وجود حفره های متعدد در این سنگ نشانه ی چیست ؟

39) نحوه ی تشکیل تراورتن را شرح دهید ؟

40) موارد استفاده ی تراورتن را ذکر کنید .

41) فرایند دولومیت زایی را با ذکر واکنش شیمیایی آن شرح دهید .

42) چرت غیر آلی چگونه سنگی است ؟ فرایند تشکیل و موارد استفاده ی آنرا بنویسید .

43) سنگ های تبخیری به کدام گروه سنگ ها گفته می شود ؟ با ذکر دو مثال مهم شرح دهید .

44) گل سفید چگونه سنگی است نحوه ی تشکیل آنرا به اختصار شرح دهید .

45) چرت آلی چگونه بوجود می آید ؟

46) چرا بیشتر نرم تنانی که پوسته آهکی دارند در آب های گرم و بیشتر موجوداتی که پوسته سیلیسی دارند در آب های سرد زندگی می کنند؟

47) مراحل تشکیل زغال سنگ را به ترتیب و به اختصار شرح دهید .

48) چرا رگه های زغال سنگی را معمولاً در میان لایه های رسوبی می توان یافت ؟