علوم زمین و علوم وابسته در آموزش و پرورش

ٍEarth Science and Associate of Science in Education

سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت دوم
ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سؤالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از (( کانی ها )) فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی برای شما در نظر گرفته شده است .

پاسخنامه همین سؤالات را هفته ی آینده می توانید مشاهده کنید. (( قسمت دوّم )) طبقه بندی کانی ها

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .

 


سؤالات فصل پنجم (( قسمت دوّم )) طبقه بندی کانی ها

ا) کانی های سنگ ساز ، به چند گروه تقسیم می شوند ؟

2 ) ماگما را تعریف نموده و بنویسید کانی های ماگمایی چگونه منشأی دارند و چرا؟

3) کانی های ماگمایی به چند گروه تقسیم می شوند و هر گروه را به اختصار شرح دهید .

4) واحد سازنده ی کانی های سیلیکاتی را شرح دهید.

5) چرا جانشینی آهن و منیزیم یا سدیم و کلسیم در ترکیب شیمیایی کانی های سیلیکاتی تغییری ایجاد نمی کند؟

6) بین کانی ها سلیکاتی ذکر شده و ساختمان های سیلیکاتی ارتباط برقرار کید .

الیوین                      زنجیرهای ساده

زمرد                        حلقوی

پیروکسن                  زنجیرهای مضاعف

آمفیبول                     داربستی

میکا                          منفرد

فلدسپات                    ورقه ای

7) کانی های سیلیکاتی از لحاظ شیمیایی به چند گروه تقسیم می شوند ؟ چرا؟

8) چهار کانی سیلیکاتی تیره و چهار کانی سیلیکاتی روشن را نام ببرید .

9) کانی های زیر را دو به دو مقایسه کنید .

الف ) الیوین و اوژیت                            ب) بیوتیت و مسکویت                                ج) اُرتوکلازها و پلاژیوکلازها                   د) کوارتز و هورنبلند

10) کانی های زیر جزء کدام گروه از کانی ها ی ماگمایی هستند ؟ ویژگی های آنها را ذکر کنید .

الف ) آپاتیت           ب) پیریت                  ج) باریت          د) فیروزه

11) کانی های رسوبی چگونه بوجود می آیند ؟ چهار گروه مهم این گروه را نام ببرید .

12) فراوان ترین کانی رسوبی کدام است ؟ ویژگی های آن را بنویسید .

13) فرآیند شیمیایی تجزیه فلدسپات به کائولن را بطور کامل بنویسید.

14) فرآیند تشکیل خاک را به اختصار شرح داده و اهمیت آن در چیست و کدام کانی بیشتر در آن نقش دارد؟

15) کلسیت و دولومیت جزء کدام دسته از کانی های رسوبی هستند؟ آنها را باهم مقاسیه نمایید.

16) هالیت و انیدریت هر کدام جزء کدام گروه از کانی های رسوب بوده و در چه نوع محیط هایی بوجود می آیند؟

17) کانی های دگرگونی چگونه بوجود می آیند؟

18) کانی های زیر جزء کدام گروه از کانی ها بوده ؟ ویژگی های آنها را باهم مقایسه کنید. گرافیت گارنت

19 ) بین کانی ها و ساختار شیمیایی آنها ارتباط برقرار کنید .

کلسیت                                     Fe2O3

هالیت                                       CaSo4 , 2H2O

انیدریت                                     Al2O3

دولومیت                                    CaSo4            

کرندوم                                      CaCo3

گالن                                         NaCl

ژیپس                                       FeS2

ارتوز(فلدسپات)                          BaSo4

پیریت                                       PbS                                      

سیلویت                                   Al2Si2O5 (OH)4

باریت                                        Fe3O4

کوارتز                                         KCl

کائولن                                       [(Ca , Mg)(Co3)2]

مانیتیت                                     SiO2

هماتیت                                    Kalsi3O8