علوم زمین و علوم وابسته در آموزش و پرورش

ٍEarth Science and Associate of Science in Education

سؤالات فصل پنجم از علوم زمین سال چهارم علوم تجربی
ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سوالات علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از فصل پنجم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی برای شما در نظر گرفته شده است

پاسخنامه همین سؤالات را جمعه 29 / 09 / 1392 می توانید مشاهده کنید.

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .

 

 


سؤالات فصل پنجم علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

1 ) به آن دسته از مواد آتشفشانی که بصورت جامد از دهانه آتشفشانی خارج می شوند .................... و به دسته دیگر که بصورت مایع خارج می شوند ................. گویند .

2 ) گرانروی مواد مذاب آتشفشانی بیشتر به چه عاملی بستگی دارد ؟ بر این اساس مواد مذاب به چند گروه تقسیم می شوند ، نام ببرید.

3 ) دو مورد از اهمیت مطالعه آتشفشانها را ذکر نمایید.

4 ) منظور از فعالیت فومرولی در آتشفشانها چیست ؟

5) لاپیلی و بمب های آتشفشانی را با یکدیگر مقایسه کنید .

6 ) ساختمان یک آتشفشان را از درون به سطح زمین ، به ترتیب نام ببرید .

7 ) ذرات جامدی که با قطر 32-4 میلی متر از دهانه ی آتشفشان خارج می شوند چه نام دارد ؟

1) بمب            2) برش         3) لاپیلی          4) آذر آوری

8) بدون آتشفشان ، زمین تقریباً فاقد ترکیباتی چون .......... ، ..................، ........... و .................. فلزی می شد .

9) به طور کلی ، مناطق فعالیت آتشفشان ها به چند دسته تقسیم می کنند ؟ با ذکر مثال شرح دهید .

10) تأثیر آتشفشان ها را در آب و هوا با ذکر دو مثال شرح دهید .

11) هشت مورد از خطرات آتشفشان ها را ذکر کنید .

12) آتشفشان ها در چه مواردی می توانند سود مند باشند ؟