علوم زمین و علوم وابسته در آموزش و پرورش

ٍEarth Science and Associate of Science in Education

سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت اول
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سؤالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از (( کانی ها )) فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی ، (( قسمت اول )) شناسایی کانی ها برای شما در نظر گرفته شده است .

پاسخنامه همین سؤالات را هفته ی آینده 22 آذر ماه 1392 می توانید مشاهده کنید.

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .


سؤالات فصل پنجم (( قسمت اول )) شناسایی کانی ها

1) به طور کلی سنگ به چه ماده ای گفته می شود ؟در زمین چند گروه سنگ وجود دارد ؟

2) منظور از چرخه ی سنگ چیست ؟

3) هشت عنصر اصلی طبیعی که در ترکیب پوسته زمین به مقدار فراوان وجود دارد کدامند ؟

4) کانی چیست ؟ دارای چه ویژگی هایی می باشند ؟

5) فراونی کانی ها به چه عواملی بستگی دارد ؟

6) موادی که در پایین نام برده شده اند کدام کانی هستند و کدام کانی نیستند ؟

الف ) شیشه            ب) یخ                    ج) نفت           د) یاقوت        هـ ) مروارید     و) گوگرد                  ز) نمک طعام            ح ) برف

7) کانی ها به چند روش ممکن است بوجود آیند؟با ذکر مثال .

8) شکل بلور به چه عواملی بستگی دارد ؟ از لحاظ شکل ، کانی ها را در چند سیستم (خانواده) تقسیم می کنند؟ با ذکر مثال نام ببرید .

9) اندازه ی بلور به چه عاملی بستگی دارد ؟ از این لحاظ ، بلورها به چند قسمت تقسیم می شوند؟ نام ببرید ..

10) هر چه برای تشکیل بلور زمان بیشتری صرف شده باشد ، بلور ............. می شود و هر چه برای تشکیل بلور زمان کمتری صرف شده باشد ، بلور ................. می شود.

11) بلورهای مصنوعی در چه جهاتی استفاده می شوند؟ با ذکر مثال .

12 ) منظور از سختی یک کانی چیست ؟به چه عواملی بستگی دارد ؟

13) مقیاسی که برای مقایسه ی سختی کانی ها به کار برده می شود چه نامیده می شود ؟ چند درجه دارد ؟ نرم ترین و سخت ترین کانی در این مقیاس کدامند ؟

14) سختی کانی های زیر را بنویسید .

الف) فلوئوریت           ب) توپاز              ج) آپاتیت               د) ارتوز        هـ ) کلسیت و) کرندوم                   ز) کوارتز            ح ) ژیپس

15) با چه وسایلی سختی کانی های زیر را اندازه میگیرند؟

الف) فلوئوریت         ب) ژیپس             ج) آپاتیت             د) ارتوز                         هـ ) کلسیت            و) کوارتز

16) برای اطمینان از سختی اندازه گیری شده چه باید کرد ؟

17) جلا چیست و بر چند قسم است ؟ آنها را بایکدیگر مقایسه نمایید. باذکر مثال.

18) منظور از کلیواژ (( رَخ )) چیست ؟ به چه عواملی بستگی دارد ؟

19 ) در کانی های زیر نوع رَخ را مشخص کنید .

الف) فلدسپاتها          ب) نمک طعام               ج ) کلسیت             د) گالن          هـ) دولومیت              و) میکاها

20) کدام کانی است که بر روی کوارتز خراش می اندازد ولی بر روی توپاز پودر می شود ؟ موارد استفاده ی این کانی را ذکر کنید.

21 ) چگالی نسبی را تعریف کرده و با ذکر مثال بنویسید به چه عواملی بستگی دارد ؟

22) رنگ اصلی کانی کوارتز چیست ؟ چرا این کانی به رنگ های مختلف دیده می شود ؟

23) یاقوت همیشه رنگ ...............دارد ، فیروزه به رنگ ..............، گرافیت همیشه به رنگ ...........و مالاکیت همیشه به رنگ .........دیده می شود.

24) چگالی نسبی کانی های سیلیکاتی حدود .......... تا .............. ، چگالی نسبی گالن .............. و چگالی نسبی باریت ................ می باشد .

25 ) منظور از رنگ خاکه کانی چیست ؟ رنگ و رنگ خاکه ی ، ( طلا و پیریت ) و ( هماتیت و مانیتیت ) را باهم مقایسه کنید.

26) راه های شناسایی کانی های زیر را دو به دو با هم مقایسه نمایید.

الف ) دولومیت و کلسیت                    ب) هالیت و سیلویت                                   ج ) طلا و گوگرد                                  د) میکا و ژیپس

27) کانی های زیر با کدام ویژگیها شناخته می شوند ؟ به هم وصل کنید .

خاصیت مغناطیسی                                                     کائولینیت

جذب آب بالایی دارد(( به زبان میچسبد))                          گرافیت

لمس چرب دارد                                                            مانیتیت