علوم زمین و علوم وابسته در آموزش و پرورش

ٍEarth Science and Associate of Science in Education

سؤالات فصل چهارم علوم زمین سال چهارم تجربی
ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سوالات علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از فصل چهارم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی برای شما در نظر گرفته شده است

پاسخنامه همین سؤالات را جمعه 15 / 09 / 1392 می توانید مشاهده کنید.

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .


سؤالات فصل چهارم علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

1 ) منظور از شدت و بزرگی و زمین لرزه چیست ؟

2 ) امواج لرزه ای لاو و عرضی را با هم مقایسه کنید.

3 ) ریشتر را تعریف نموده و بنویسید اگر دامنه موج لرزه 10 بابر گردد چه تغییری در درجه ریشتر رخ می دهد ؟

4 ) امواج ریلی را با امواج دریا مقایسه نمایید .

5 ) کانون زمین لرزه را نسبت به عمق طبقه بندی کنید .

6 ) مرکز سطحی زمین لرزه را تعریف نموده و بنویسیبد منظور از گروه لرزه چیست ؟

7) در یک ایستگاه لرزه نگار ی چند نوع دستگاه لرزه نگاری و از هر کدام چه تعداد کار گذاشته می شود ؟

8 ) با کاهش یک واحد از مقیاس ریشتر چند برابر از دامنه امواج زلزله کاسته می شود ؟

1) 10                   2) 1                        3) 100                     4) 1/0

9) زمین لرزه چگونه ایجاد م شود ؟ به اختصار شرح دهید .

10) به اختصار شرح دهید که چگونه مرکز سطحی یک زمین لرزه را تعیین می کنند .

11) چرا برای تعیین محل زمین لرزه از داده های سه ایستگاه لرزه نگاری استفاده می شود ؟

12) اغلب زمین لرزه های کره زمین در چه نواحی رخ میدهند؟ با ذکر مثال شرح دهید و بنویسید کشور ما ایران در کدام یک از این نواحی قرار دارد ؟

 

13) چرا در مناطق لرزه خیز  ، مطالعه و مشخص کردن  گسل های فعال منطقه  ، اهمیت بالایی دارد ؟

14) آیا تمام زمین لرزه ها در اثر شکستن سنگ ها ایجاد می شوند؟