علوم زمین و علوم وابسته در آموزش و پرورش

ٍEarth Science and Associate of Science in Education

سؤالات فصل چهارم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سؤالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از فصل چهارم آب در خشکی زمین شناسی سال سوم علوم تجربی برای شما در نظر گرفته شده است .

پاسخنامه همین سؤالات را هفته ی آینده می توانید مشاهده کنید.

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .


سؤالات فصل چهارم آب در خشکی

1 ) چه عواملی بر مقدار رواناب تأثیر دارد ؟

2) حوضه آبریز را تعریف نموده و بنویسید منظور از خط تقسیم چیست؟

3) چه عواملی تعیین کننده سرعت رودند؟

4)آبدهی را تعریف نموده ، آنرا چگونه بیان میکنند و چه عواملی در آن مؤثرند؟

5) موقعیت سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد ؟

6)منطقه تهویه واشباع در آبهای زیر زمینی را با همدیگر مقایسه نمایید.

7) تخلخل را تعریف نموده و بنویسید به چه عواملی بستگی دارد ؟

8) منظور از نفوذپذیر سنگ یا رسوب چیست وبه چه عواملی بستگی دارد؟

9) انواع آبخوان را نام برده و آنهار با یکدیگر مقایسه نمایید.

10) منظور از سطح پیزومتریک چیست ؟

11)چرا در چاه آرتزین آب خود به خود بیرون می ریزد؟

12) چشمه چگونه بوجود می آید؟

13) منظور از سختی آب چیست و چگونه آنرا میتوان اندازه گیری نمود؟

14) ترکیب شیمیایی آبهای زیر زمینی به چه عواملی بستگی دارد ؟

15) چرا خاک مناطق حوضه های بسته برای کشاورزی مناسب نیست؟

16)یخچالها چند درصد از سطح خشکیهای جهان را می پوشانند و بزرگترین پوشش یخی زمین در کجا واقع شده با چه مساحتی ؟

17) نحوه تشکیل یک یخچال را به اختصار شرح دهید .

18) دو دلیل اصلی پیشروی و پسروی یخچالها را ذکر کنید.

19) اهمیت دریاچه ها در دو بند ذکر کنید .

20) دریاچه های خزر ، بایکال ، لاسم و ولشت هر کدام چگونه بوجود آمده اند؟

21) چهار راه تشکیل دریاچه ها را با ذکر مثال نام ببرید.

22) ترکیب شیمیایی دریاچه ها به چه عواملی بستگی دارد ؟

23) حجم آبی که در یک ساعت از مقطع عرضی رودخانه ای با آبدهی ده متر مکعب در ثانیه عبور می نماید را حساب کنید ؟