علوم زمین و علوم وابسته در آموزش و پرورش

ٍEarth Science and Associate of Science in Education

سؤالات فصل سوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سوالات علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از فصل سوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی برای شما در نظر گرفته شده است

پاسخنامه همین سؤالات را جمعه 08/ 09 / 1392 می توانید مشاهده کنید.

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .

 

 

 


سؤالات فصل سوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

1) جزایر قوسی چگونه تشکیل می شوند ؟

2 ) نقطه کوری را شرح دهید.

3 ) نقطه داغ چیست ؟ و این نقاط داغ چگونه فرضیه گسترش بستر اقیانوسها را اثبات می کنند؟

4 ) قاره ی پانگه آ حدود دویست میلیون قبل به دو قاره ی بزرگ ......................... و......................... مبدل شد.

5 ) کدامیک از دانشمندان زیر دلیل احتمالی حرکت قاره ها را در جریانهای کنواکسیون میداند ؟

1) وگنر 2) هولمز 3) ویلسون 4) هری هس

6 ) کدامیک از کوه های زیر حاصل برخورد ورقه ها نیست ؟

1) کوه های زاگرس 2) کوه های هیمالیا 3) کوه های مونالوآ 4) کوه های اورال

7) دلایل وگنر برای درست بودن نظریه جابجایی قاره ها را ذکر کنید .

8) بازه ی تغییرات زاویه میل مغناطیسی در کره زمین را بنویسید .

9) با استفاده از نظریه سرگردانی قطبی ، چگونه جابجایی قاره ها را تفسیر می کنید ؟

10) فرضیه ی گسترش بستر اقیانوس ها توسط کدام زمین شناس ارائه گردید؟ به اختصار شرح دهید .

11) در طول دو دهه ی 1950 و 1960 چه اطلاعاتی در باره ی جزئیات ساختمانی بستر اقیانوس ها به دست آمد ؟

12) وارونگی مغناطیسی چگونه گسترش بستر اقیانوسها را توجیه می کند ؟

13) انواع حرکت ورقه ها را نسبت به هم ، طبق نظریه ی زمین ساخت ورقه ای با ذکر مثال برای هریک نام ببرید .

14) توزو ویلسون ، در مورد کدام حرکت ورقه نسبت به هم مطالعه داشت ؟ شرح دهید .

15) انواع حرکت ورقه های همگرا را با ذکر مثال نام ببرید .

16) بیشترین میزان ، رخ داد زمین لرزه های جهان در کدام مناطق می باشد ؟ چرا ؟

17) چه رابطه ای بین سرعت رسوبگذاری در بستر اقیانوسها و گسترش بستر اقیانوسها وجود دارد ؟ شرح دهید .