علوم زمین و علوم وابسته در آموزش و پرورش

ٍEarth Science and Associate of Science in Education

نمونه سؤالاتی از فصل دوم کتاب زمین شناسی سال سوم علو تجربی
ساعت ٢:٠۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سؤالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از فصل دوّم آب در هوا زمین شناسی سال سوم علوم تجربی برای شما در نظر گرفته شده است .

پاسخنامه همین سؤالات راهفته ی آینده می توانید مشاهده کنید.

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .  

 

 

 


نمومه سؤالاتی از فصل دوّم آب در هوا زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

1 ) رطوبت مطلق را تعریف کنید .

2 ) منظور از رطوبت نسبی چیست ؟

3 ) اگر در دمای 40 درجه ، رطوبت نسبی هوا 80 درصد و رطوبت لازم برای اشباع هوا در این دما 60 گرم باشد ، مطلوب است : الف ) محاسبه رطوبت مطلق هوا در آن دما ب ) این هوا چند گرم بخار آب جهت اشباع نیاز دارد .

4 ) اگر ارتفاع تشکیل ابـر بیش از ارتفاع معــمولی ابرها باشد در جلـــوی نام آن پیــشوند .................. قرار می دهــند و اگر ابر قدرت بارندگی داشته باشد ، در جلو نام کلمه ................... را به کار می برند.

5 ) نقطه ی شبنم چیست ، و ابر چگونه تشکیل می شود ؟

6 ) به چه علت بین عرض های جغرافیایی 40 تا 50 درجه ی شمالی و جنوبی مقدار بارنگی بیشتر از تبخیر است ؟

7 ) آب وهوا تابع چه عواملی هستند ؟

8 ) چه زمانی دو دماسنج تر و خشک هر دو یک دما را نشان میدهند .

9) اگر در دمای 35 درجه ، رطوبت نسبی هوا 60 درصد و رطوبت لازم برای اشباع هوا در این دما 40گرم در متر مکعب باشد ، مطلوب است : الف ) محاسبه رطوبت مطلق هوا در آن دما ب ) این هوا چند گرم بخار آب جهت اشباع نیاز دارد .

10 ) به چه علت بین عرض های جغرافیایی 30 تا 25 درجه ی شمالی و جنوبی مقدار تبخیر بیشتر از بارندگی است ؟