علوم زمین و علوم وابسته در آموزش و پرورش

ٍEarth Science and Associate of Science in Education

سؤالات فصل پنجم از علوم زمین سال چهارم علوم تجربی
ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سوالات علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از فصل پنجم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی برای شما در نظر گرفته شده است

 

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .

 

 


 
پاسخنامه سؤالات فصل چهارم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی
ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: پاسخنامه سؤالات علوم زمین سال چهارم علو تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات فصل چهار م علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

برای بررسی پاسخنامه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .


 
سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت اول
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سؤالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از (( کانی ها )) فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی ، (( قسمت اول )) شناسایی کانی ها برای شما در نظر گرفته شده است .

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .


 
پاسخنامه فصل چهارم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی
ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: پاسخنامه سوالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

پاسخنامه ی مربوط به فصل چهارم آب در خشکی زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

برای بررسی پاسخنامه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .


 
سؤالات فصل چهارم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سؤالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از فصل چهارم آب در خشکی زمین شناسی سال سوم علوم تجربی برای شما در نظر گرفته شده است .

پاسخنامه همین سؤالات را هفته ی آینده می توانید مشاهده کنید.

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .


 
پاسخنامه سؤالات فصل سوم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی
ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: پاسخنامه سوالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل سوم آب در دریا زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

برای بررسی پاسخنامه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .


 
سؤالات فصل چهارم علوم زمین سال چهارم تجربی
ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سوالات علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از فصل چهارم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی برای شما در نظر گرفته شده است

پاسخنامه همین سؤالات را جمعه 25 / 09 / 1394 می توانید مشاهده کنید.

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .


 
پاسخنامه سؤالات فصل سوم علوم زمین سال چهارم تجربی
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: پاسخنامه سؤالات علوم زمین سال چهارم علو تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل سوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

برای بررسی پاسخنامه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .