علوم زمین و علوم وابسته در آموزش و پرورش

ٍEarth Science and Associate of Science in Education

سؤالات فصل سوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سوالات علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از فصل سوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی برای شما در نظر گرفته شده است

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .

 

 

 


 
پاسخنامه سؤالات فصل دوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: پاسخنامه سؤالات علوم زمین سال چهارم علو تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل دوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

برای بررسی پاسخنامه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .  


 
پاسخنامه سؤالات فصل دوم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: پاسخنامه سوالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل دوّم آب در هوا زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

برای بررسی پاسخنامه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .  


 
سؤالات فصل سوم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی
ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سؤالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از فصل سوم آب در دریا زمین شناسی سال سوم علوم تجربی برای شما در نظر گرفته شده است .

پاسخنامه همین سؤالات را دو هفته دیگر می توانید مشاهده کنید.

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .


 
سؤالات فصل دوم علوم زمین سال چهارم زمین شناسی
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سوالات علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از فصل دوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی برای شما در نظر گرفته شده است

پاسخنامه همین سؤالات را هفته ی آینده می توانید مشاهده کنید.

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .


 
پاسخنامه سؤالات فصل یک علوم زمین سال چهارم علوم تجربی
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: پاسخنامه سؤالات علوم زمین سال چهارم علو تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل اول علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

برای بررسی پاسخنامه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .  


 
نمونه سؤالاتی از فصل دوم کتاب زمین شناسی سال سوم علو تجربی
ساعت ٢:٠۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سؤالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از فصل دوّم آب در هوا زمین شناسی سال سوم علوم تجربی برای شما در نظر گرفته شده است .

پاسخنامه همین سؤالات راهفته ی آینده می توانید مشاهده کنید.

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .  

 

 

 


 
پاسخنامه نمونه سؤالات فصل یک کتاب زمین شناسی سال سوم علوم تجربی
ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: پاسخنامه سوالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل یک زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

برای بررسی پاسخنامه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .