علوم زمین و علوم وابسته در آموزش و پرورش

ٍEarth Science and Associate of Science in Education

سؤالات فصل ششم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سؤالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی
 
سؤالات فصل هفتم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سوالات علوم زمین سال چهارم علوم تجربی
 
سؤالات فصل ششم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی
ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سوالات علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

دانش آموزان عزیز در این قسمت نمومه سؤالاتی از فصل ششم ساخت های تکتونیکی و کوهزایی علوم زمین سال چهارم تجربی برای شما در نظر گرفته شده است .

پاسخنامه همین سؤالات را هفته آینده می توانید مشاهده کنید.

برای بررسی سؤالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .


 
پاسخنامه سؤالات فصل ششم علوم زمین سال چهارم تجربی
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: پاسخنامه سؤالات علوم زمین سال چهارم علو تجربی