علوم زمین و علوم وابسته در آموزش و پرورش

ٍEarth Science and Associate of Science in Education

سوالات نهایی زمین شناسی سال سوم علوم تجربی در دی ماه 1392
ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: نمونه سؤالات نهایی زمین شناسی سال سوم علوم تجربی
 
پاسخنامه سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت سوم
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: پاسخنامه سوالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی
 
پاسخنامه سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت دوم
ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: پاسخنامه سوالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی
 
پاسخنامه سؤالات فصل پنجم علوم زمین سال چهارم علوم زمین
ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: پاسخنامه سؤالات علوم زمین سال چهارم علو تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل پنجم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

برای بررسی پاسخنامه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .  


 
پاسخنامه سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت اول
ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: پاسخنامه سوالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات قسمت اول مربوط به فصل پنجم (( زمین شناسی سال سوم علوم تجربی))

((قسمت اوّل)) شناسایی کانی ها

برای بررسی پاسخنامه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .

 


 
سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت سوم
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سؤالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی
 
سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت دوم
ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سؤالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی